Sale!

หัดคัด ก.ไก่ 9 ดาว (พัฒนาการตัวกลม)

฿30.00 ฿27.00

8858736 508688
จำนวน 48 หน้า
ขนาด 19*26 เซนติเมตร

ฝึกคัดตามรอยประเพื่อช่วยพัฒนาการอ่าน และกระตุ้นการทำงานของสมองในส่วนของการคิด ความจำระยะสั้นและภาษา
เรียนรู้อย่างสนุกสนานไปกับกิจกรรมภายในเล่ม

DescriptionExclusive products

Special category of products
X