Parent’s Blog

เด็กเล็กติดมือถือ เสี่ยงเป็นโรคไฮเปอร์เทียม

ด้วยภาพและแสงที่เปลี่ยนไปมาอย่างรวดเร็วในหน้าจอมือถือ ม […]

Read more

อ่านหนังสือให้ลูกฟัง ไม่ต่างกับการรดน้ำต้นไม้

การอ่านหนังสือหรือเล่านิทานให้ลูกฟัง ช่างเหมือนกับการรด […]

Read more

วิธีหัดให้เด็กติดใจการอ่านหนังสือตั้งแต่เล็ก แบบวินวิน

Read more

เลี้ยงลูกยอมเหนื่อยแค่ 3 ปี ดีกว่าเหนื่อยไปตลอดชีวิต

แต่เดิมที่เราคิดว่าการเลี้ยงลูกในช่วงขวบปีแรก สมองและกา […]

Read more

หนังสือเรียนอนุบาลกับความรู้รอบตัวที่จำเป็นกับเด็ก

เด็กเล็ก ๆ ในช่วงวัยอนุบาล นับเป็นช่วงแรกที่ต้องรู้จักก […]

Read more

ความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกสร้างได้ด้วยแบบฝึกหัดอนุบาล

เมื่อส่งลูกเข้าเรียนแม้ว่าจะเป็นชั้นเรียนใด ย่อมหลีกเลี […]

Read more

ความจำเป็นของหนังสือนิทานเด็กกับเด็กยุคใหม่

ในยุคปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาอย่างกว้างไ […]

Read more

คณิตศาสตร์ในหนังสือเด็กกับพัฒนาการด้านความคิด

วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานที่ต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ […]

Read more

วิธีเล่นการ์ดทายคำในแบบฝึกหัดอนุบาลเพื่อสร้างไหวพริบ

แบบฝึกหัดอนุบาลนับเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้แ […]

Read more

โปสเตอร์เพื่อการศึกษาใช้สร้างความจำได้อย่างไร

โปสเตอร์เพื่อการศึกษาคือวิธีการสร้างเสริมความรู้ให้กับเ […]

Read more
X